LONDON GOLD 17.09.2015 PM 1117.50 USD -0.65 USD   * * *   LONDON SILVER 01.01.1970 --- USD +0.00 USD

Odporučit známemu

captchaaa

Spoľahliví partneri - Fyzické zlato
v úschove rakúskych bánk


Rakúsko – miesto finančných inštitúcií
 • Vysoká miera politickej a hospodárskej stability
 • Prísne regulovaný finančný trh
 • Tradičná vysoká miera zachovania diskrétnosti


Partner Bank


PARTNER BANK AG

Rakúsko stojí na spojení tradície a moderny. Rovnako aj spoločnosť PARTNER BANK AG. Nezávislá banka so sídlom v Rakúsku, založená v roku 1992. Partner Bank poskytuje klientom finančné služby najvyššej kvality v spolupráci s finančnými poradcami a asset manažérmi v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Partner Bank je členom Rakúskej asociácie pre poistenie vkladov a bánk. Ako depozitná banka a správcovská spoločnosť podlieha prísnej kontrole zo strany Rakúskehoštátneho dozoru nad bankovníctvom a cennými papiermi, čím je zabezpečený vysoký štandard obchodných operácií. Klienti si môžu od Partner Bank kúpiť aj fyzické zlato. Takéto aktívum je oddelené od ostatných aktív banky a predstavuje majetok klienta. Bankové tajomstvo je uzákonené rakúskou ústavou. Pohodlný prístup k výpisom z depozitu s aktuálnym kurzom je zabezpečený prostredníctvom zákazníckeho on-line servisu Partner Bank.


Širšia diverzifikácia aktív do viacerých druhov aktív sa osvedčila ako najlepšia stratégia budovania a ochrany majetku. Partner Bank je presvedčená, že investície by mali zahŕňať peňažné hodnoty ako aj fyzické hodnoty, teda sporiace účty, nízko rizikové dlhopisy, akcie „blue chip“, nehnuteľnosti a zlato.


Partner Bank predáva zlaté odliatky najvyššej kvality, 24 karátové zlato s rýdzosťou 999,9 od výrobcov tzv.“ Good Delivery“ štandardu. Nakoľko cena zlata podlieha fluktuácii, Partner Bank ponúka klientom možnosť nakupovať menšie množstvá fyzického zlata pravidelne a postupne vybudovať väčšiu „zlatú rezervu“. Týmto spôsobom môže investor pohodlne nadobúdať fyzické zlato a profitovať z efektu spriemerovania nákladov:


Pri nižšej cene sa nakúpi viac zlata, pri vyššej cene menej. Kúpené zlato je bezpečne uschované v trezore banky v Rakúsku. Zlatý depozit od Partner Bank sa vyznačuje transparentnosťou a flexibilitou: Hodnotu zlata je možné kontrolovať denne cez on-line prístup. Klient môže dokúpiť zlato a tým zvýšiť svoje zásoby, kedykoľvek môže zlato alebo časť svojich zásob odpredať a aktuálna cena mu bude poukázaná na účet. Partner Bank ponúka najvýhodnejšie ceny pre sporiteľov na Slovensku a v Čechách.PARTNER BANK - depozitná banka s medzinárodným profilom

Viac ako 1.450 nezávislých finančných sprostredkovateľov v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a na Slovensku

 • Nezávislosť od fondov, bánk, poisťovní
 • Naši partneri môžu držať všetky svoje aktíva na jednom depozite, jednoduchá kontrola klientských aktív jednoduchým pohľadom
 • Bez bankového rizika, výlučne depozitný biznis (špeciálne aktíva)FYZICKÉ ZLATO - nástroj základnej predvídavosti

 • Fyzické zlato ako hodnota na horšie časy
 • Najväčšia rýdzosť: 999,9 Fine Gold, 24 karátov
 • Zlato 100% fyzicky uschované v bezpečnom trezore v Rakúsku
 • Hodnota aktíva je zaznamenávaná na osobnom depozite
 • Prehľadné denne aktualizované hodnoty


Privatbank

Wiener Privatbank SE

Wiener Privatbank uschová Vami zakúpený drahý kov vo fyzickej forme separátne od vlastného majetku a to v trezore s najvyššími bezpečnostnými opatreniami. K týmto patria nielen prísne smernice týkajúce sa prístupu, ale aj rozsiahla poistná ochrana. Vaše drahé kovy sú na 100 % chránené pred vlámaním, ako aj živlami oheň a voda. Kontrola uskladnených drahých kovov je zabezpečená raz štvrťročne zo strany verejného notára a následne je vyhotovený protokol. Tým získavate istotu, že Váš drahý kov je disponibilný a korektne uschovaný. Na želanie je možné vyžiadať si čiastočné alebo kompletné dodanie Vašich drahých kovov.

Wiener Privatbank SE je privátna banka so sídlom vo Viedni, zameraná na poskytnutie dlhodobých riešení v oblasti investícií. Paleta ponuky a služieb pre privátnych klientov a aj pre inštitúcie zahŕňa hlavné segmenty obchodu ako privátne bankovníctvo & správu majetku, Asset Management, Corporate & Investment Banking, produkty & služby v oblasti nehnuteľnosti, ako aj podielnictvo v spoločnostiach & finančné fondy. Spoločnosť’ sa na rakúskom trhu etablovala s jednoznačným poslaním: spojením tradičných „cností“ privátnej banky s modernými „riešeniami“ v sektore privátneho bankovníctva pokryje Wiener Privatbank potreby investora. Najvyššia koncentrácia je kladená na istotu a zachovanie reálnej hodnoty, ako aj na osobné a nezávislé poradenstvo.